Sains metafizik adalah satu bidang kajian tentang kehidupan nyata. Ia merupakan satu cabang falsafah yang menjelaskan tentang realiti dan ilmu pengetahuan. Ianya merangkumi:

1) Epistemology (teori tentang ilmu pengajian),

2) Ontology (pengajian tentang kehidupan nyata)

3) Cosmology (teori tentang alam semesta dan hukum-hukumnya)

Kemajuan dalam sains metafizik menemukan kombinasi 4 ideologi dan teori yang menakjubkan. Ianya adalah:

1) Teori Phytagoras tentang Numerologi. Phytagoras digelar “Bapa Numerologi Moden”

2) Teori Falsafah China

3) Penemuan analisis simbolik

4) 5 elemen (Wu Xing) yang terdapat di dalam buku I Ching.

Dengan Tarikh Lahir (hari, bulan dan tahun) seseorang itu dilahirkan, karektor seseorang itu boleh diketahui. Ianya adalah berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan beribu-ribu tahun dahulu.

Selepas ini, kita akan mengira pulak. Jom !

Advertisements